SIM-Lock

Z Wiki NokiaHacking.pl

SIM-Lock - zabezpieczenie telefonu, które ma na celu uniemożliwienie korzystania z innej karty SIM niż dostarczana przez operatora. W telefonach Nokia SIM-Lock może być założony na każdy z 7 poziomów:

  • Poziom 1 - MNC + MCC -> konkretny operator,
  • Poziom 2 - GID1 -> działa tylko z operatorem wirtualnym,
  • Poziom 3 - GID2 -> nie pozwala włożyć jakiejkolwiek innej karty SIM z tej samej sieci,
  • Poziom 4 - MSIN -> konkretna karta SIM,
  • Poziom 5 - MNC + MCC + GID1 -> konkretny operator wirtualny konkretnej sieci rzeczywistej,
  • Poziom 6 - MNC + MCC + GID1 + GID2 -> można używać wyłącznie jednej karty SIM,
  • Poziom 7 -> zawiera wszystkie powyższe poziomy, kod poziomu 7. zdejmuje wszystkie zabezpieczenia.

Odblokowanie telefonu następuje po wprowadzeniu do telefonu poprawnego kodu odblokowującego za pomocą klawiatury lub kabla. Można też modyfikować PM w obszarze 308 (w nowszych telefonach 120) - w ten sposób działa większość boxów serwisowych. Warto wiedzieć, że zawartość pól PM odpowiedzialnych za SIM-lock jest też zależna od IMEI telefonu, tak więc skopiowanie całego PM z odblokowanego telefonu spowoduje uszkodzenie IMEI area, wyświetlenie komunikatu Contact Service i konieczność wgrania oryginalnego PM.

Najczęściej używane są blokady poziomu 1 i 4. Poza polskim rynkiem można spotkać także 2 i 3, jednak dla końcowego użytkownika wpisującego kod 7. poziomu najczęściej nie stanowi to różnicy. Warto jednak pamiętać, że w telefonach Series 60 nie jest możliwe zdjęcie simlocka poziomu 7. kodem z klawiatury. Należy wtedy wpisać odpowiednie kody dla poszczególnych poziomów.

Kody są przeliczane za pomocą Smartcard SX-4 dostępnej wyłącznie w centrach serwisowych Nokii. Do tej operacji potrzebny jest także program Winlock.