Wiki NokiaHacking.pl:Informacje prawne

Z Wiki NokiaHacking.pl

Treść Wiki NokiaHacking.pl jest udostępniana w oparciu o licencję CC-BY-SA 3.0. Udziela się zezwolenia do kopiowania, rozpowszechniania lub modyfikacji treści artykułów Wiki NokiaHacking.pl zgodnie z zasadami Licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska lub dowolnej późniejszej opublikowanej przez Creative Commons.

Wiki NokiaHacking.pl zawiera również materiały tekstowe, dźwiękowe, graficzne i inne, które są objęte innymi licencjami niż CC-BY-SA i GNU FDL, prawa autorskie do nich wygasły lub ich się zrzeczono. W takich przypadkach jest to wyraźnie zaznaczone na stronie danego materiału.

Wiki NokiaHacking.pl nie udziela żadnych gwarancji, zapewnień ani obietnic dotyczących poprawności publikowanych treści. Nie udziela też żadnych innych gwarancji, zarówno jednoznacznych, jak i dorozumianych. Wszystkie materiały są publikowane w celach edukacyjnych.

W szczególności nie należy Wiki NokiaHacking.pl traktować jako źródła jakichkolwiek porad, mogących mieć istotny wpływ na czyjeś życie, zdrowie lub sytuację prawną.

Pamiętaj, że używasz Wiki NokiaHacking.pl na własną odpowiedzialność!

Wszystkie hasła znajdujące się w Wiki NokiaHacking.pl mają jedynie znaczenie informacyjne i edukacyjne.

Warunki użytkowania

Warunki korzystania z serwisu są określone na stronie Warunki użytkowania.

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu jest określona na stronie Polityka prywatności.