Contact Service

Z Wiki NokiaHacking.pl

Contact Service (skr. CS) - informacja wyświetlająca się na ekranie telefonu spowodowana najczęściej usterką sprzętową lub oprogramowania telefonu. Niestety w warunkach domowych praktycznie niemożliwa do usunięcia - wymaga wizyty w serwisie.

Diagnozowanie usterki

Contact Service jest wynikiem testu podstawowych funkcji odbywającego się przy starcie telefonu (coś a'la testy BIOS-u w komputerze). W programie Phoenix dostępna jest opcja Self-Test, dzięki której można zobaczyć listę głównych funkcji HW w telefonie. Lista ta jest zróżnicowana dla konkretnych modeli. Jeśli w wierszu oznaczonym YES widnieje FAIL, wtedy na ekranie pojawi się CS. Najczęstszą przyczyną CS-a jest błąd na Security-Test, co oznacza uszkodzenie IMEI lub certyfikatów. Self-Testu nie da się przeprowadzić przez USB, jeśli telefon jest martwy lub wyświetla Contact Service. W takim wypadku pozostaje sprawdzić go na ramce lub nakładce.