PPM

Z Wiki NokiaHacking.pl

PPM - plik kontenerowy, zawiera m. in. wszystkie pliki graficzne, czcionki, teksty, dźwięki użyte w telefonie.


Gałęzie pliku PPM dla telefonów serii 40:

 • TEXT - dostępne języki, slangi (możliwa edycja w oknie PPmodd'a bez konieczności eksportowania do pliku XML);
 • AORD - Alphabetical ORDer (dla alfabetycznego sortowania np. spisu telefonu);
 • LDB - Language DataBase (Słownik T9);
 • ANIM - wszystkie pliki graficzne oraz pliki NIF;
 • SIND - Sound INDication (polecenia głosowe);
 • TONE - dźwięki;
 • MDLS - bank sampli instrumentów MIDI w formacie RIFF DLS (Mobile DownLoadable Sounds);
 • FONT/VFNT - czcionki;
 • PLMN - Public Land Mobile Networks - nazwy operatorów przypisane do kodów MCC+MNC;
 • LPCS - Language Pack Character Set (do konwersji z alfabetu GSM do Unicode);
 • GSMC - GSM Character set (używane dla kodowania i dekodowania wiadomości SMS);
 • PALE - paleta;
 • SCHM - ?
 • THEM - ?

Najlepszą dostępną aplikacją umożliwiającą modyfikację pliku PPM Series 40 jest PPModd. Inne dostępne programy do edycji PPM to: PPM Editor, NokiX, Trix, Nokia Modding Toolz, PPM Modifier.


W przypadku Symbiana (Series 60) plik PPM zawiera pliki które w czasie flashowania zostają wgrane na dysk Z:.