Mapowanie dysku

Z Wiki NokiaHacking.pl

Mapowanie - przyporządkowanie litery dysku wybranemu katalogowi (ścieżce), np. C:\Private. Umożliwia ono szybki dostęp do wybranych katalogów, a nawet dostęp do plików systemowych telefonu komórkowego za pomocą komputera. Aplikacją umożliwiającą mapowanie wybranych katalogów dla telefonów serii 60 jest aplikacja MapDrives.