MapDrives

Z Wiki NokiaHacking.pl

MapDrives - aplikacja przeznaczona dla telefonów należących do Series 60. Umożliwia ona mapowanie wybranych katalogów na wirtualne dyski. Umożliwia to m. in. dostęp do plików systemowych z poziomu komputera programem Nokia PC Suite. Aplikacja mapuje dyski na podstawie pliku MapDrives.txt zapisanego na karcie pamięci (E:\).

Przed zmapowaniem
Po zmapowaniu
Przykładowy plik MapDrives.txt

Plik MapDrives.txt możemy dowolnie modyfikować, ale należy pamiętać że ostatnim znakiem musi być Enter. Ponadto nie należy mapować katalogów pod dyski: C, D, E, F, Y i Z. Po zmodyfikowaniu pliku należy wyłączyć i włączyć telefon, wyłączyć zabezpieczenia w ROMPatcherze i uruchomić aplikację MapDrives.

Strony zewnętrzne

aplikacja MapDrives