Zbrickować

Z Wiki NokiaHacking.pl

Zbrickować (ang. zcegłować) - doprowadzić urządzenie (np. telefon komórkowy) do stanu nieużywalności.

Zobacz też

Brick