Wi-Fi

Z Wiki NokiaHacking.pl

Wi-Fi (Wireless Fidelity) - sieć lokalna LAN oparta na komunikacji radiowej (WLAN) o zasięgu do kilkuset metrów i szybkości transmisji danych do 108 MB/s. Działa w darmowym paśmie częstotliwości od 2400 do 2485 MHz (2,4GHz) lub 4915 do 5825 MHz (5GHz).