Zabezpieczone nazwy stron

Z Wiki NokiaHacking.pl

Zabezpieczone nazwy stron         

Dla tych ustawień dopuszczalne jest utworzenie stron o dowolnej nazwie.