PM

Z Wiki NokiaHacking.pl

(Przekierowano z Permanent Memory)

Permanent Memory (skr. PM) - obszar pamięci telefonu, który nie ulega nadpisaniu w trakcie flashowania telefonu.

Logicznie podzielony jest na grupy i rekordy (wg nomenklatury Nokii, w internecie można spotkać także nazwę "pole" - "field") o kolejnych numerach. Warto wiedzieć, że każda grupa może zawierać inną liczbę pól i że struktura PM może się różnić pomiędzy różnymi modelami telefonów, a nawet pomiędzy wersjami oprogramowania. Odpowiednikiem PM w DCT-3 jest EEPROM.

PM zawiera między innymi informacje o:

  • SIM-Locku -> 120, 308,
  • Pozostałych próbach zdjęcia SIM-locka kodem,
  • Kodzie zabezpieczającym (Security Code) -> 308:5,
  • Ostatnich połączeniach, ustawieniach wibracji, etc.