NaviFirm

Z Wiki NokiaHacking.pl

NaviFirm - program służący do pobierania plików oprogramowania dla telefonów marki Nokia. Plików tych można używać w programach umożliwiających flashowanie, m. in. Nokia Phoenix oraz Just Another Flasher.

Okno programu

Wszystkie pliki są posegregowane wegług: RM-xxx (model telefonu); Wersja oprogramowania; Product Code. Można wybrać które pliki chcemy pobrać.