MCU

Z Wiki NokiaHacking.pl

MCU (rozw. Micro Controller Unit lub Mobile Controller Unit) - część firmware'u, gdzie przechowywany jest kod wykonywalny dla procesora. Plik zawierający MCU dla Series 40 ma rozszerzenie mcusw. Kod MCU jest najprawdopodobniej szyfrowany asynchronicznie.