Kbps

Z Wiki NokiaHacking.pl

Kbps (ang. KiloBit Per Second - kilobitów na sekundę) - tym skrótem określa się szybkość przesyłu danych określoną w kb/s (1kb = 1000b, więc 1kbps = 1000bps). Skrótu używa się głównie w określaniu szybkości łącza internetowego lub szybkość transmisji danych w plikach muzycznych (MP3, AAC itd.) i wideo.