HelloOX

Z Wiki NokiaHacking.pl

HelloOX - aplikacja umożliwiająca hackowanie Symbiana (systemu operacyjnego) w telefonach należących do Series 60 w wersji 3 oraz 5. HelloOX w wersji 2.03 i wyższych wykonuje następujące czynności:

  1. Mapuje katalog C:/sysbin na wirtualny dysk,
  2. Rozpakowuje pliki potrzebne do hakowania na w/w dysk,
  3. Aktywuje system plików,
  4. Odmapowuje dysk wirtualny,
  5. Instaluje root certifikaty,
  6. Instaluje ROMPatchera.

Przez uruchomieniem programu należy go podpisać wcześniej wyrobionym certyfikatem.

Zobacz też

Strony zewnętrzne