Fate shell

Z Wiki NokiaHacking.pl

Fate_shell - skrypt dołączony do programu TriX. Umożliwia edycję pliku Content bez użycia zewnętrznych programów.

Dzięki niemu możemy:

  • wyświetlić listę folderów i plików znajdujących się w aktualnie wybranym folderze,
  • zmienić aktualny folder,
  • wyeksportować wybrany plik,
  • zaimportować wybrany plik,
  • skasować wybrany plik,
  • zmienić nazwę pliku,
  • wyeksportować wszystkie pliki i foldery do wybranego folderu na dysku twardym.

Zobacz też

Fate_dumper