FOTA

Z Wiki NokiaHacking.pl

FOTA (Firmware Over The Air) - zdalna aktualizacja oprogramowania.