CFW

Z Wiki NokiaHacking.pl

CFW (ang. Custom FirmWare) - zmodyfikowane oprogramowanie dla telefonów Series 60. W zmodyfikowanym Firmware mogą znaleść się:

  • dodatkowe aplikacje (np. ROMPatcher);
  • modyfikacje oprogramowania (m. in. InstallServer);
  • dodatkowa wolna pamięć (uzyskana poprzez usunięcie zbędnych plików językowych).