Backup

Z Wiki NokiaHacking.pl

Backup - kopia zapasowa. W telefonach generacji BB5 operacji tej można poddać: