ATG-OnOFF

Z Wiki NokiaHacking.pl

ATG-OnOFF - aplikacja umożliwiająca usunięcie wpisów Aktywnego Trybu Gotowości w telefonach opartych na platformie Series 60 w wersji 3. Program działa na skrypcie utworzonym przez Nhaga, a do swojej pracy wymaga bibliotek Pythona.

Instrukcja

Okno programu
  • Wyłączamy Aktywny Tryb Gotowości.
  • Wyłączamy zabezpieczenia w telefonie (za pomocą ROMPatchera).
  • Uruchamiamy aplikację ATG-OnOFF.
  • Przy pierwszym uruchomieniu programu zostaniemy zapytani o to czy aplikacja może skopiować plik AIPluginDefinition.rsc z Z:\Resource do C:\Resource. Wybieramy OK i Kopiuj.
  • Teraz w oknie programu wyłączamy wybrane pozycje ATG (Opcje -> Przełącz pozycje).
  • Zapisujemy zmiany (Opcje -> Zapisz zbiór).
  • Zamykamy aplikację i uruchamiamy ATG.

Isnieje również możliwość zrobienia kopii zmodyfikowanego pliku AIPluginDefinition.rsc i przywrócenia jej po flashowaniu telefonu lub wykonaniu na nim Hard Resetu bez konieczności ponownego instalowania aplikacji ATG-OnOFF i bibliotek Pythona.

Strony zewnętrzne

Instrukcja oraz linki do programu