NIM

Z Wiki NokiaHacking.pl

(Przekierowano z PoC)

Naciśnij i mów (NIM, ang. Push to Talk)[1] - dzięki tej funkcji możesz, naciskając tylko jeden klawisz, rozmawiać ze znajomymi, przyjaciółmi czy rodziną.

NIM jest to funkcja jednokierunkowej komunikacji, która umożliwia wymianę zdań z innym użytkownikiem lub z wybraną grupą użytkowników.

Połączenie NIM nawiązuje się przez naciśnięcie odpowiedniego klawisza telefonu. W obrębie grupy głos może zabrać ten użytkownik, który po zakończeniu wypowiedzi innego użytkownika pierwszy naciśnie klawisz NIM.


Korzystanie z funkcji NIM:

1. Telefon trzymaj przed sobą.

2. Naciśnij klawisz NIM z prawej strony telefonu, a po usłyszeniu sygnału zacznij mówić. W czasie gdy mówisz, trzymaj naciśnięty klawisz NIM.

3. Mów do mikrofonu i nie zakrywaj głośnika dłonią.

4. Po zakończeniu wypowiedzi zwolnij klawisz NIM. Usłyszysz wtedy krótki dźwięk.

5. Nie naciskaj klawisza NIM w czasie, gdy mówi inny uczestnik rozmowy. W danym momencie mówić może tylko jedna osoba. Jeśli naciśniesz klawisz NIM w czasie, gdy mówi ktoś inny, usłyszysz sygnał zajętości.

Przypisy

  1. Wewnętrznie Nokia używa także skrótu PoC - Push to talk over Cellular

Źródło: http://europe.nokia.com/tutorials/support/global/phones/7270/polish/3_1.html