Lang.xx

Z Wiki NokiaHacking.pl

Jest to format plików językowych stosowany przez Nokię w swoich aplikacjach Java. Są one umieszczone w głównym katalogu pliku JAR i noszą nazwę

lang.KOD

gdzie KOD to kod języka zgodny z IETF RFC 3066 (wartość microedition.locale) albo xx - domyślny (ładowany gdy brak odpowiedniego pliku) - zawierający teksty w języku angielskim. Przykładowe pliki umieszczane w aplikacjach regionu Euro-B:

lang.de
lang.fr
lang.hu-HU
lang.pl-PL
lang.ro-RO
lang.xx

Opis formatu

Plik jest tablicą ponumerowanych tekstów i dzieli się na dwie części - pierwsza to tablica wskaźników, a druga to właściwe dane. Kolejność bajtów to big endian.

  • Wskaźniki mają rozmiar 2 bajtów i każdy wskazuje na strukturę przechowującą napis.
  • Struktura przechowująca napis składa się z 2-bajtowej liczby informującej o długości napisu w bajtach oraz właściwego ciągu znaków (niezakończonego znakiem zerowym) zakodowanego w UTF-8.

Należy zauważyć, że w pliku nie są jawnie podane informacja o liczbie tekstów ani rozgraniczenie tablicy wskaźników od napisów.

Przykładowy plik

NrTekst
0Nokia
1Hacking
[00][04][00][0C][00][05]Nokia[00][07]Hacking

Zastosowania

  • Rozszerzenie slangu na (niepodpisane np. kalkulator) aplikacje menu
  • Przez podmianę plików językowych - poprawianie języka aplikacji menu, gdy wgrywamy slang na miejsce innego języka niż polski.